Tävla och vinn ansökan till Horisont 2020

Har du en kommersialiserbar produkt, tjänst eller lösning som kommer att få stor positiv påverkan på miljön om den implementeras? Tävla och vinn en ansökan till Horisont 2020, t ex till programmet Fast Track to Innovation, värd 100 000 kronor.

Inom Urban Magma genomför vi aktiviteter och driver projekt för att utveckla hållbara lösningar för städernas försörjningssystem VA, avfall och energi. Nu vänder vi oss till dig som har en kommersialiserbar produkt, tjänst eller lösning som kommer att få stor positiv påverkan på miljön om den implementeras. Tävla och vinn en ansökan till Horisont 2020, t ex till programmet Fast Track to Innovation, värd 100 000 kronor.

Vi söker lösningar inom:
– Avfall & Cirkulär ekonomi
– Energi
– VA

Alla företag och organisationer med ett organisationsnummer kan delta i tävlingen.

Bidragen bedöms utifrån tre kriterier:
1.Innovationshöjd
Hur innovativ är lösningen jämfört med dagens state-of-the-art-lösningar?

2. Effekt
Hur stor blir effekten på miljön om lösningen implementeras?

3. Potential att kommersialiseras
Finns det en marknad som är beredd att betala för lösningen?

Vinnare från WMUs tävling Östersjön behöver din hjälp, som uppfyller Cleantech Innovation Challenge tävlingskriterier är direktkvalificerade. Vinnaren av Cleantech Innovation Challenge utses i ett juryförfarande. Juryn gör en sammantagen bedömning av hur väl lösningarna möter kriterierna och utser 1 vinnare.

Inbjudan Cleantech Innovation Challenge 2019