Meeting Point

Här hittar du programmet för Meeting Point Urban Magma 2019 och de presentationer som hölls under dagen.

PROGRAM

09.00
Välkommen
Katrin Stjernfeldt-Jammeh, kommunstyrelsens ordförande i Malmö.

09.10
Hur skapar vi de bästa förutsättningarna för innovation på lokal, regional, nationell och internationell nivå?
Peter Vagnsbo, business development lead från Climate KIC samt samtal med Katrin Stjernfeldt-Jammeh och Rickard Sjöqvist, energi-, miljö- och teknikchef på Midroc Property Development AB
Presentation av Peter Vagnsbo>>

09.30
Hur fungerar det svenska stödsystemet för kluster och testbäddar?
Maria Johansson, enhetschef för samhällsutveckling på Vinnova
Presentation av Maria Johansson>>

10.00
Vad gör vi regionalt?
Håkan Rosqvist, VD på Sustainable Business Hub, Louise Ekelund, regionråd i Region Skåne & Maria Johansson

10.10
Fika

10.40
En inblick i Malmös och regionens innovationssystem för smart och hållbar stadsutveckling, inklusive presentation av Malmös testbäddsområden, framtidssatsningen M21 och Smart City Swedens regionala satsning
Miljöstrateg Per-Arne Nilsson, stadsbyggnadsdirektör Christer Larsson & avdelningschef för kansli hållbar utveckling Lena Wetterskog Sjöstedt
Presentation av Malmö stad>>

11.00
Presentation av Malmös testbäddsområden
Talare presenteras inom kort
– Framtidens energi
– Områdesutveckling
– Den täta blågröna staden
– Delning och cirkulär ekonomi
– Framtidens kuststad
– Hållbart byggande
Presentation av Malmös testbäddar>>

11.30
Lunch
Tillsammans med World Maritime University och Sustainable Business Hub Stora Innovationsdag

13.00
Prisutdelning av Stora Innovationsdagens ungdomspris och introduktion till eftermiddagen

13.15
Valfri workshop – testbäddsområden:
Framtidens kuststad, värd: Malmö stad
Hållbart byggande, värd: M21, Malmö stad,
Framtidens energi, värd: Smart City Accelerator, Malmö stad
Områdesutveckling, värd: Mistra Urban Futures
Den täta blågröna staden, värd: Blue Green City Lab, Malmö stad
Delning och cirkulär ekonomi, värd: Sharing Cities, Circular Cities, Malmö stad, Urban Magma

14.45
Fika

15.15
Presentationer från workshops

15.30
Lokal Färdplan
Andreas Holmgren, ordförande Hållbart Byggande Syd
Presentation av Andreas Holmgren>>

15.45
Med kompass och karta – planera din rutt mot 2030
Hannah Stanton, verksamhetschef GOALS
Presentation av Hanna Stanton>>

16.15
Sammanfattning av dagen

16.30
Mingel och prisutdelning av Stora innovationsdagen