Meeting Point

Välkommen till en heldag där vi djupdyker i innovationer och samarbeten kopplade till de hållbara, urbana försörjningssystemen, såväl internationellt, nationellt, regionalt som lokalt här i Malmö.

Under förmiddagen kommer vi att fokusera på hur vi skapar de bästa förutsättningarna för innovation på lokal, regional, nationell och internationell nivå och vilken typ av samverkan som behövs för att hitta gemensamma lösningar på stadens utmaningar.

Vi kommer också att titta närmare på Malmös innovationssystem för smart och hållbar stadsutveckling samt få en presentation av Malmös testbäddsområden.

Eftermiddagen får du som deltagare designa som du vill genom att välja fritt mellan sex olika workshop-tema: Framtidens kuststad, Hållbart byggande, Framtidens energi, Områdesutveckling, Den täta blågröna staden och Delning och cirkulär ekonomi. Workshopsen arrangeras av testbäddar och utvecklingsprojekt i Malmö.

Var? STUDIO, Nordenskiöldsgatan 24, Malmö
När? Onsdag 15 maj kl. 09.00-17.00

Läs mer och anmäl dig via www.malmo.se/urbaninnovation

Samtidigt på Studio arrangerar World Maritime University och Sustainable Business Hub Stora Innovationsdagen. Lunch och prisutdelning av Stora Innovationsdagens ungdomspris sker gemensamt.

Varmt välkommen!

 

PROGRAM

Talare tillkommer efterhand

09.00
Välkommen
Katrin Stjernfeldt-Jammeh, kommunstyrelsens ordförande i Malmö.

09.10
Hur skapar vi de bästa förutsättningarna för innovation på lokal, regional, nationell och internationell nivå?
Peter Vagnsbo, business development lead från Climate KIC samt samtal med Katrin Stjernfeldt-Jammeh och Rickard Sjöqvist, energi-, miljö- och teknikchef på Midroc Property Development AB

09.30
Hur fungerar det svenska stödsystemet för kluster och testbäddar?
Maria Johansson, enhetschef för samhällsutveckling på Vinnova

10.00
Vad gör vi regionalt?
Håkan Rosqvist, VD på Sustainable Business Hub, Louise Ekelund, regionråd i Region Skåne & Maria Johansson

10.10
Fika

10.40
En inblick i Malmös och regionens innovationssystem för smart och hållbar stadsutveckling, inklusive presentation av Malmös testbäddsområden, framtidssatsningen M21 och Smart City Swedens regionala satsning
Miljöstrateg Per-Arne Nilsson, stadsbyggnadsdirektör Christer Larsson & avdelningschef för kansli hållbar utveckling Lena Wetterskog Sjöstedt

11.00
Presentation av Malmös testbäddsområden
Talare presenteras inom kort
– Framtidens energi
– Områdesutveckling
– Den täta blågröna staden
– Delning och cirkulär ekonomi
– Framtidens kuststad
– Hållbart byggande

11.30
Lunch
Tillsammans med World Maritime University och Sustainable Business Hub Stora Innovationsdag

13.00
Prisutdelning av Stora Innovationsdagens ungdomspris och introduktion till eftermiddagen

13.15
Valfri workshop – testbäddsområden:
Framtidens kuststad, värd: Malmö stad
Hållbart byggande, värd: M21, Malmö stad,
Framtidens energi, värd: Smart City Accelerator, Malmö stad
Områdesutveckling, värd: Mistra Urban Futures
Den täta blågröna staden, värd: Blue Green City Lab, Malmö stad
Delning och cirkulär ekonomi, värd: Sharing Cities, Circular Cities, Malmö stad, Urban Magma

14.45
Fika

15.15
Presentationer från workshops

15.30
Lokal Färdplan
Andreas Holmgren, ordförande Hållbart Byggande Syd

15.45
Med kompass och karta – planera din rutt mot 2030
Hannah Stanton, verksamhetschef GOALS

16.15
Sammanfattning av dagen

16.30
Mingel och prisutdelning av Stora innovationsdagen