Meeting Point Urban Magma 2018

Ett stort tack till alla som deltog som talare och åhörare till årets Meeting Point Urban Magma!

I programmet nedan hittar ni presentationerna från konferensen.

Väl mött nästa år, i Malmö!

 

PROGRAM 2018 ÅRS KONFERENS

8:30              Kaffe och Registrering


9:00              Inledning – Välkomna!

Jon Andersson, Enhetschef  miljöstrategiska enheten, Lunds Kommun

• Finnur Sverrisson, Moderator för Meeting Point, Concept Developer

• Emma Berginger, Lunds kommun, Kommunalråd (MP) med ansvar för trafik och miljö
Emma Bergingers presentation>>

• Cecilia Pering, FOJAB arkitekter och Styrelseordförande, Urban Magma
Cecilia Perings presentation>>


9:20              Utblick: Hur bygger vi framtidens städer hållbara och resilienta

• Kristina Mjörnell, Affärsområdeschef, Hållbara städer och samhällen, RISE
Kristina Mjörnells presentation>>


9:50               Kaffe och Utställning


10:15             Så bygger vi nya hållbara stadsdelar – testbäddar och innovativa energilösningar

Hur långt kan man komma i dagens nyproduktion när det gäller energieffektivisering, förnybar energi och hållbar resursanvändning? I Skåne finns tre nationellt ledande exempel på hållbar stadsutveckling som växer fram just nu. Vilka är lärdomarna och vad är nästa steg för att nå hållbar stadsutveckling?

• Paul Cedwall, Business area manager, Kraftringen: “Världens största lågtempererade fjärrvärmenät byggs i Lund”
Paul Cedvalls presentation>>

• Hamse Kjerstadius, Utvecklingsingenjör, NSVA: “Tre rör ut – framtidens sorterande system byggs i H+ Helsingborg”
Hamse Kjerstadius presentation>>

• Maja Johansson, Klimatstrateg, Malmö stad: ”Hyllie – Smarta nät”
Maja Johanssons presentation>>


11.00              Samtal: Hur lyckas man med testbäddar?

Testbäddar är ett vagt begrepp för många. Vad innebär en testbädd och hur lyckas man med att driva testbäddsprojekt. Hur ska man organisera, finansiera och driva arbetet för att nå bra resultat. Samtal med experter inom området?

• Peter Vangsbo, Nordic Business Developer, Climate-KIC Nordic

• Peter Kisch, Projektledare, Future by Lund

•  Stefan Ivarsson, Projektledare, RISE

 

11:20              Hållbara energilösningar för städer, byggnader och människor

Globala och lokala företag presenterar banbrytande lösningar för hållbar energianvändning

• Magnus Sjöström, Schneider Electric Sverige AB
Magnus Sjöströms presentation>>

• Lina Blanking, Säljchef, Orbital Systems
Lina Blankings presentation>>

Susanne Hedblom, VP Sales and Marketing, Nuuka Solution
Susanne Hedbloms presentation>>

• Mats Pettersson, Sensative
Mats Petterssons presentation>>

• Nils Lekeberg, Enjay
Nils Lekebergs presentation>>


12:20              Lunch och Utställning

 

13:15              Levande städer – från testbäddar till mainstream

Karolina Skog, Miljöminister med särskilt ansvar för stadsutveckling


13:45              Framtidens energilösningar i befintlig bebyggelse

Den stora utmaningen i energiomställningen är att skapa hållbara lösningar i den befintliga bebyggelsen. Hur kan ny teknik och användas i samspel med boende och medborgare? Hur skapar man acceptans och socialt hållbara lösningar?

• Markus Paulsson, Energy strategist, Lunds kommun: ”Cityfied – Hållbar renovering och smarta energilösningar i Linero”
Markus Paulssons presentation>>

• Claes Sandels, Forskare, RISE: “Fossil Free energy districts (FED)”
Claes Sandels presentation>>


14:20              Samtal: Beteendeförändringar och sociala aspekter av energifrågan

Teknikutvecklingen inom energiområdet går snabbt. Det finns många lösningar för att visualisera och påverka medborgarnas energibeteenden, men är folk intresserade av ny teknik? Vill man vara med och påverka och vad krävs för att nå önskvärda beteendeförändringar?

• Robert Willim, Docent I digitala kulturer och etnologi

• Eja Pedersen, Forskare, Miljöpsykologi, LTH


14:40              Kaffe och Utställning


15:10              Energiforskning i framkant

Det behövs ny kunskap och nya innovationer för att bygga framtidens hållbara städer. Utmaningen är att skapa resurseffektiva energisystem som är hållbara ur miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter. Här presenteras några av de mest intressanta forskningsprojekten som pågår nu.

• Max Åhman, Docent, LTH:  “Utblick och trender”
Max Åhmans presentation>>

• Kenneth Wärnmark, Professor, LU: “Solceller av järn”
Kenneth Wärnmarks presentation>>

• Karin Willquist, Forskare, RISE: “Hur ska vi träna mikroorganismer att utföra arbetet åt oss?”

Claes Fredriksson, Eco-System Coordinator, Liquid Wind: “Fordonsbränsle av koldioxid”
Claes Fredrikssons presentation>>


16.10             
Avslutning och Prisutdelning

Lars Persson, Processledare Urban Magma: “Nästa års Meeting Point i Malmö”

 

Här hittar du programmet för utskrift!