Marknadsdialog för bättre biogödsel

Fokusgruppen Table to soil har i flera undersökningar kommit fram till att det finns stora ekonomiska värden, om man hittar ett sätt att få bort mer vatten ur biogödseln från biogasanläggningar. Med framtida stadsnära biogasanläggningar vore mycket vunnet om man kan få ut ett torrare och näringsrikt substrat i form av ett granulat som kan användas som gödningsmedel och rent vatten som kan släppas ut i vattendrag direkt. Med ett torrare substrat minskar transportkostnaderna betydligt eftersom biogödseln till 96 procent består av vatten.

På Wrams Gunnarstorp använder man biogödseln från sin biogasanläggning på åkrarna. Även de ser stora fördelar med att kunna dela upp biogödseln i en våt och en fast fas.

Tillsammans tog därför Helsingborgs stad och Wrams Gunnarstorp initiativ till en PITCH and MATCH®, en form av marknadsdialog, för att få lösningar pitchade av företag inom området. Sju företag med produkter och lösningar kring problemet kvalificerade till eventet. Företagen fick tio minuter var på sig att presentera sina lösningar och då skulle tiden även räcka till frågor från en panel av kunniga i branschen.

Företagen som presenterade var Again, Agrilogik, Alfa Laval, Ekobalans Fenix, Hydropress Huber, Process- och Industriteknik i Kristianstad och Vizz AS. Efter marknadsdialogen har dialoger mellan företag och biogasproducenter fortsatt.

Vill du veta mer? Kontakta processledaren för Urban Magma, Lars Persson, på lars.persson@sbhub.se eller 073-334 76 31.