Håkan Rosqvist ny processledare

Håkan Rosqvist har utsetts till ny processledare för Urban Magma. Han har tidigare varit involverad i projekt som Sustainable Business Hub drivit och var med i utvecklingen av Urban Magma i inledningsskedet. Sedan tre år tillbaka är Håkan styrelseledamot i Sustainable Business Hub.

Håkan är Teknologie doktor med mångårig erfarenhet av tillämpad FoU i gränssnittet mellan universitet och omvärlden. Han har bland annat varit regionchef på den nationell forskningsmyndigheten Statens Geotekniska Institut och FoU-chef på det kommunägda avfallsbolaget NSR. Håkans kärnkompetens är inom avfallshantering, deponering och förorenade områden. Han har stor erfarenhet av att initiera och driva nationella och internationella projekt.