Förslag för att hjälpa Östersjön prisbelönade

I samband med Meeting Point Urban Magma: Urban Innovation, arrangerade WMU och Sustainable Business Hub Stora Innovationsdagen i samarbete med Urban Magma. Dagen avslutades med prisutdelning i tävlingen Östersjön behöver din hjälp.

Tävlingen bestod av fem kategorier:

1. Plaster – hur kan vi hindra olika former av plaster att nå Östersjön?
Vinnare: Elsie Manuel

2. Läkemedel – hur förhindrar vi att läkemedelsrester når Östersjön?
Vinnare: Åke Jönsson

3. Utsläpp från industri och avlopp – hur kan vi minska utsläppen av tungmetaller, syreförbrukande ämnen, olika miljögifter, kväve och fosfor till Östersjön?
Vinnare: Mattias Holmquist och Pietro Campana

4. Havsmedvetenhet – hur kan vi öka förståelsen för vårt hav och våra vattendrag och skapa incitament för att minska utsläppen samt skapa hållbara beteendeförändringar hos invånare och besökare?
Vinnare: Samar Sakhnini

5. Ungdomstävling – har din klass en idé om hur Östersjön kan bli ett friskare hav?
Vinnare: Kryddgårdsskolan i Malmö och Norrevångsskolan i Mörrum