Ekolution vinnare av Cleantech Innovation Challenge

En enhällig jury har utsett företaget Ekolution till vinnare av tävlingen Cleantech Innovation Challenge. Tävlingen var öppen för företag med innovativa produkter, tjänster eller lösningar som kommer att få stor positiv påverkan på miljön om de implementeras och som har stor potential att kommersialiseras. Priset är en skriven ansökan till Horisont 2020 till ett värde om 100 000 kronor.

Ekolution är ett företag inom byggbranschen som använder industrihampa som huvudsakligt material i sina produkter. Företaget har utvecklat och levererar byggisolering av hampafiber och prefabricerade panelsystem av hampakalk. Med sitt förnyelsebara biokompositmaterial erbjuder de koldioxidnegativa, energieffektiva och giftfria byggnader.

Remi Lorén

Juryns motiverar sitt beslut med tre punkter:
1 Ett företag med ett material på en väldigt konkurrensutsatt marknad. Företaget kan dra nytta av medel för att testa och utveckla sina produkter

2 En utmanare med biobaserat återvinningsbart material som ligger rätt i tiden

3 Företaget erbjuder flera olika prefabricerade produkter med olika tillämpningar vilket ger en bredare marknad

– Byggbranschen står för en stor del av koldioxidutsläppen i Sverige* och här är Ekolution med sitt fokus på fossilfri byggnadsteknik och förnyelsebara material en föregångare, säger Göran Mathiasson, ordförande i Sustainable Business Hub ideell förening och en av fem jurymedlemmar.

– Vi är otroligt glada över att ha vunnit Cleantech Innovation Challenge. Att kunna erbjuda miljövänliga byggalternativ till alla hus- och fastighetsägare där ute är något som driver oss varje dag. Genom att använda hampakalk för hus och byggnader minskar vi effektivt koldioxidutsläppen, skapar en utmärkt ljudisolering och ett behagligt inomhusklimat, säger Remi Lorén, VD för Ekolution.

*Bygg- och fastighetssektorn svarade 2016 för inhemska utsläpp av växthusgaser på cirka 12,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter, vilket motsvarade 21 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser.

Källa: Boverket (2019). Utsläpp av växthusgaser från bygg- och fastighetssektorn. https://www.boverket.se/sv/byggande/hallbart-byggande-och-forvaltning/miljoindikatorer—aktuell-status/vaxthusgaser/ Hämtad 2019-06-19.

Juryn bestod av:
Akademi
Bengt Persson, samverkanslektor inom landskaps- och samhällsplaneringsområdet på SLU Alnarp. Bengt har drivit många innovations- och andra tävlingar, senast Sveriges största innovationstävling Urban Food from Residual Heat, finansierad av Vinnova och tretton parter.

Näringsliv
Göran Mathiasson, ordförande i Sustainable Business Hub ideell förening och senior advisor på Alfa Laval. Göran har innan nuvarande tjänst på Alfa Laval arbetat på företaget med produktion, utveckling och försörjningskedjor samt ansvarat för dessa områden inom Alfa Lavals koncernledning i Lund.

Fokusområde VA
Agneta Leander, miljöingenjör på VA SYD. Agneta arbetar huvudsakligen med uppströmsarbete och förebyggande miljöarbete. Hon är representant i Malmös kemikalieråd och sitter i Revaqs styrgrupp som representant för VA-branschen.

Fokusområde energi
David Edsbäcker, projektledare på avdelningen för affärsutveckling på Kraftringen. David har ett särskilt fokus på frågor som berör energieffektivisering: allt ifrån byggnader till fjärrvärmenät.

Fokusområde avfall och cirkularitet
Angelika Blom, projektledare på NSR AB. Angelika har främst arbetat med ökad återvinning av matavfall samt förebyggande av matsvinn.