Urban Magma
Innovations- och
tillväxtmiljö för hållbara
försörjningssystem
för städer.
Ett Vinnväxt-initiativ.

Nyheter

Återbrukshubb i Lund undersökt

22 november 2018
Ungefär 20 procent av det vi slänger av brännbart restavfall, trä, metall och hårdplast på återvinningscentralerna kan återanvändas och säljas utan reparationer. Att reparera produkter för att sälja lönar sig...

Kan man göra en certifierad växtnäringsprodukt av avlopp från hushåll?

21 november 2018
I området H+ i Helsingborg planerar man för att implementera ett trerörssystem för avloppsvatten i fastigheterna. På så sätt kan man separera klosettvatten, BDT-vatten (bad, dusch och tvätt) samt matavfall...

Samarbete inom Urbana Bad ger bättre badvatten

4 oktober 2018
Malmö stad jobbar tillsammans med VA Syd för att utreda varför badvattnet ibland har försämrad vattenkvalitet. Badplatserna i Västra Hamnen är mycket stadsnära, vilket betyder att de påverkas av stadens...

Förstudie föreslår mål om 15 procent solenergi i Malmö

26 juni 2018
Malmö stad har som mål att hela Malmö ska försörjas till 100 procent av förnybar energi år 2030. I förstudien Möjligheter och hinder för mer urban solenergi i Malmö stads...

Dokumentation Meeting Point 2018

Tack alla för en inspirerande konferens i år. Du som är intresserad av presentationerna hittar dem HÄR>>
Vill du vara med?
EN MÖTESPLATS FÖR IDÉER

Vill du vara med och utveckla Sydsverige till en internationellt ledande leverantör av produkter och tjänster till städers tekniska försörjningssystem?

kontakta oss