Urbana Bad tar prover

Sammanlagt 16 botten- och vattenprover har tagits utanför Öresundsverket i Helsingborg och Sjölundaverket i Malmö. När analyserna av proverna är klara och Lunds Universitet dragit slutsatser hoppas vi vara ett steg närmare svaret på vad som orsakar otjänligt vatten de gånger det inte beror på bräddning.

Målet med Urbana Bad är att säkra badvattenkvaliteten så att städernas populära stränder är badbara hela somrarna.