Urban Magma en del av iHubs Sweden

iHubs Sweden är en ny samverkansplattform med grund i de Vinnväxtmiljöer som etablerats runt om i landet genom Vinnovas Vinnväxtprogram. Samverkan är nyckeln. När företag, forskare, beslutsfattare och politiker agerar tillsammans i regioner, inom utvalda styrkeområden och kring smart specialisering ökar förutsättningen för innovation och tillväxt. Detta vill iHubs Sweden bidra till. iHubs Sweden finansieras som en pilotsatsning av Vinnova. Läs mer om satsningen på https://ihubssweden.se/.