Förstudie föreslår mål om 15 procent solenergi i Malmö

Malmö stad har som mål att hela Malmö ska försörjas till 100 procent av förnybar energi år 2030. I förstudien Möjligheter och hinder för mer urban solenergi i Malmö stads energisystem föreslås ett undermål om att minst 15 procent av den lokalt producerade el-energin ska komma från solenergi.

Möjligheterna för att öka produktionen och användningen av solel i Malmö är stora. Kommunen och de egna bolagen MKB och P-Malmö, äger och förvaltar många fastigheter där solcellsanläggningar kan placeras. Det finns även plats för solcellsanläggningar på den stora markarealen Malmö stad äger. Att utnyttja egna fastigheter och mark som platser för produktion av solel är ett enkelt och snabbt sätt för Malmö stad att öka mängden solenergi.

I förstudien har man konstaterat att det finns stor potential och god lönsamhet för att sätta solcellsanläggningar på taken på fastigheterna Stadsbiblioteket, Värnhemsskolan och Ishallen.

I förslagen på fortsatt verksamhet föreslås att Malmö sätter som mål att minst 15 procent av den lokalt producerade el-energin ska komma från solenergi. Man föreslår också att en särskild satsning görs på att göra parkeringshus till smarta energilager och noder för lagring och distribution av solenergi. Ett annat förslag är att etablera lokala testbäddsområden som kan gå före och visa på tekniska, sociala och ekonomiska lösningar. Hyllie, Sege Park och Sofielund/Augustenborg kan vara sådana områden.

Läs hela förstudien HÄR>>