En Meeting Point för upphandlingsångest och nya lösningar

XHQF5285
För ett år sedan ägde Meeting Point Urban Magma rum i Kristianstad. När det nu åter var dags för Vinnväxt-initiativets årliga konferens gick det helt i Urban Magmas anda: att tänka nytt.

Ett helt nytt grepp testades när Meeting Point Urban Magma i år samarrangerades med CurioCity MashUp – Helsingborgs stads nya innovationskonferens som gick av stapeln 1-2 juni. Här presenterade Urban Magma en fysisk mötesplats och eget delspår i programmet på tema innovationsupphandling.

Hur kan upphandlingar användas som ett verktyg för samhällsutveckling och innovation? Och vad får man göra?! Det diskuterades vid konferensen som under två dagar fylldes med tjänstemän från Sveriges kommuner. Innovationsupphandlingar är ett verktyg som Urban Magma kommer fokusera ännu mer på framöver.

Hur funkar marknadsdialog? Bengt Malmberg från Sustainable Business Hub berättar

Hur funkar marknadsdialog? Bengt Malmberg från Sustainable Business Hub berättar

Nya möten

Christina Zoric Persson, Urban Magmas representant för Helsingborgs stad och en av hjärnorna bakom årets Meeting Point Urban Magma, var nöjd med årets nytänk.

Christina Zoric Persson i samtal med Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande i Helsingborgs kommun. (M)

Christina Zoric Persson i samtal med Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande i Helsingborgs kommun. (M)

”Jag är jättenöjd med dagarna! Det har varit givande samtal mellan såväl projektpartners som kommunala tjänstemän. Att sprida våra idéer och kunskap och få prata med de deltagande kommunerna är en del av Urban Magmas giv.”

Exempel från regionen
En av programpunkterna som drog många åhörare var Staden som innovationsplattform – från idé till verklighet. Helsingborg har tagit fram ett helt nytt avloppssystem i stadens största stadsförnyelseprojekt H+ med sortering i tre rör för gråvatten, svartvatten och kvarnat matavfall. Marinette Hagman, forsknings- och utvecklingsansvarig på Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB, berättade

Marinette och Rikard om samspel mellan kommun och byggherre

Marinette och Rikard om samspel mellan kommun och byggherre

tillsammans med Rikard Sjöqvist, energi-, miljö- och teknikchef på Midroc om vikten av dialog och mod.

 

Nya vinklar för Urban Magma

Ett annat nytänk till Urban Magma tar Lars Persson med sig, han är sedan början på 2017 ny processledare för Vinnväxt-initiativet och verksam vid Sustainable Business Hub. Han var nöjd med utbytet.

”Det har varit givande dagar med kunskapsöverföring från Meeting Point Urban Magma till kommuner – och även tvärtom! Samtalen ger oss nya infallsvinklar och utmaningar till Urban Magma. Det är spännande att se hur vi tillsammans kan skapa, nya attraktiva, innovativa lösningar på kända utmaningar”, säger Lars Persson.

 

IMG_0272