Årets Program

När: Onsdag den 25 april, kl. 8:30-16:30
Var: AF-borgen, Sandgatan 2, Lund

 

8:30              Kaffe och Registrering


9:00              Inledning – Välkomna!

• Emma Berginger, Lunds Kommun, Kommunalråd (MP) med ansvar för trafik och miljö

• Cecilia Pering, FOJAB arkitekter och Styrelseordförande, Urban Magma


9:20              Utblick: Så byggs ett nytt hållbart Kiruna

Kristina Mjörnell, Affärsområdeschef, Hållbara städer och samhällen, RISE


9:50               Kaffe och Utställning


10:15             Så bygger vi nya hållbara stadsdelar – testbäddar och innovativa energilösningar

Hur långt kan man komma i dagens nyproduktion när det gäller energieffektivisering, förnybar energi och hållbar resursanvändning? I Skåne finns tre nationellt ledande exempel på hållbar stadsutveckling som växer fram just nu. Vilka är lärdomarna och vad är nästa steg för att nå hållbar stadsutveckling?

• Paul Cedwall, Business area manager, Kraftringen: ”Världens största lågtempererade fjärrvärmenät byggs i Lund”

• Hamse Kjerstadius, Utvecklingsingenjör, NSVA: ” ”Tre rör ut – framtidens sorterande system byggs i H+ Helsingborg”

• Maja Johansson, Klimatstrateg, Malmö stad: ”Hyllie – Smarta nät”


11.15              Samtal: Hur lyckas man med testbäddar?

Testbäddar är ett vagt begrepp för många. Vad innebär en testbädd och hur lyckas man med att driva testbäddsprojekt. Hur ska man organisera, finansiera och driva arbetet för att nå bra resultat. Samtal med experter inom området?

• Peter Vangsbo, Nordic Business Developer, Climate-KIC Nordic


12:00              Lunch och Utställning


13:00              Framtidens energilösningar i befintlig bebyggelse

Den stora utmaningen i energiomställningen är att skapa hållbara lösningar i den befintliga bebyggelsen. Hur kan ny teknik och användas i samspel med boende och medborgare? Hur skapar man acceptans och socialt hållbara lösningar?

• Markus Paulsson, Energy strategist, Lunds kommun: ”Cityfied – Hållbar renovering och smarta energilösningar i Linero”

• Claes Sandels, Forskare, RISE: ”Fossil Free energy districts (FED)”


14:00              Hållbara energilösningar för städer, byggnader och människor

Globala och lokala företag presenterar banbrytande lösningar för hållbar energianvändning

• Michaela Ahlberg, Major Projects, Schneider Electric Sverige AB

• Lina Blanking, Säljchef, Orbital Systems

Susanne Hedblom, VP Sales and Marketing, Nuuka Solution

• Fredrik Westman, Co-Founder, Sensative

• Nils Lekeberg, Enjay


14:30              Samtal: Beteendeförändringar och sociala aspekter av energifrågan

Teknikutvecklingen inom energiområdet går snabbt. Det finns många lösningar för att visualisera och påverka medborgarnas energibeteenden, men är folk intresserade av ny teknik? Vill man vara med och påverka och vad krävs för att nå önskvärda beteendeförändringar?

• Robert Willim, Docent I digitala kulturer och etnologi

• Eja Pedersen, Forskare, Miljöpsykologi, LTH


15:00              Kaffe och Utställning


15:30              Energiforskning i framkant

Det behövs ny kunskap och nya innovationer för att bygga framtidens hållbara städer. Utmaningen är att skapa resurseffektiva energisystem som är hållbara ur miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter. Här presenteras några av de mest intressanta forskningsprojekten som pågår nu.

• Max Åhman, Docent, LTH:  ”Utblick och trender”

• Kenneth Wärnmark, Professor, LU: ”Solceller av järn”

• Karin Willquist, Forskare, RISE: ”Förnyelsebar energi från samhällets avfall! Hur ska vi träna mikroorganismer att utföra arbetet åt oss?”

Claes Fredriksson, Eco-System Coordinator, Liquid Wind


16.30             
Avslutning och Prisutdelning

Lars Persson, Processledare Urban Magma: ”Nästa års Meeting Point i Malmö”

 

Här hittar du programmet för utskrift!