Urban Magma
Innovations- och
tillväxtmiljö för hållbara
försörjningssystem
för städer.
Ett Vinnväxt-initiativ.

Meeting Point 2018

Välkommen till Urban Magmas årliga mötesplats för framtidens hållbara städer! I år ses vi i AF-borgen i Lund den 25 april kl 8.30-16.30.
Tema: Stadens hållbara energisystem.
Läs mer här!

Nyheter

Årets Program

9 mars 2018

Forskare sökes

18 januari 2018
Genom Riksbankens Jubileumsfond söker Helsingborgs stad en forskare, för en så kallad Flexit-anställning, som ska titta på innovativa processer i offentlig upphandling. Helsingborgs stad har under en längre tid arbetat...

Certifiera växtnäringsprodukt från toalett- och matavfall

18 januari 2018
Ett av de senare projekten som startats i Urban Magma har initierats av Helsingborgs stad och handlar om att omdefiniera restprodukten från biogasproduktion till en växtnäringsprodukt och certifiera den. I...

Urban Magma en del av iHubs Sweden

11 januari 2018
iHubs Sweden är en ny samverkansplattform med grund i de Vinnväxtmiljöer som etablerats runt om i landet genom Vinnovas Vinnväxtprogram. Samverkan är nyckeln. När företag, forskare, beslutsfattare och politiker agerar...
Vill du vara med?
EN MÖTESPLATS FÖR IDÉER

Vill du vara med och utveckla Sydsverige till en internationellt ledande leverantör av produkter och tjänster till städers tekniska försörjningssystem?

kontakta oss