Urban Magma.
Innovations- och tillväxtmiljö för hållbara försörjningssystem för städer.
Ett Vinnväxt-initiativ.

Vill du vara med?

Vill du vara med och utveckla Sydsverige till en internationellt ledande leverantör av produkter och tjänster till städers tekniska försörjningssystem?

kontakta oss

Nyheter

Forskare sökes

18 januari 2018
Genom Riksbankens Jubileumsfond söker Helsingborgs stad en forskare, för en så kallad Flexit-anställning, som ska titta på innovativa processer i offentlig upphandling. Helsingborgs stad har under en längre tid arbetat...

Certifiera växtnäringsprodukt från toalett- och matavfall

18 januari 2018
Ett av de senare projekten som startats i Urban Magma har initierats av Helsingborgs stad och handlar om att omdefiniera restprodukten från biogasproduktion till en växtnäringsprodukt och certifiera den. I...

Urban Magma en del av iHubs Sweden

11 januari 2018
iHubs Sweden är en ny samverkansplattform med grund i de Vinnväxtmiljöer som etablerats runt om i landet genom Vinnovas Vinnväxtprogram. Samverkan är nyckeln. När företag, forskare, beslutsfattare och politiker agerar...

Marknadsdialog för bättre biogödsel

21 december 2017
Fokusgruppen Table to soil har i flera undersökningar kommit fram till att det finns stora ekonomiska värden, om man hittar ett sätt att få bort mer vatten ur biogödseln från...
Meeting Point Urban Magma
EN MÖTESPLATS FÖR IDÉER

Meeting Point är Urban Magmas årliga mötesplats för framtidens hållbara städer och framförallt verktygen för hur vi når dit. 2017 års upplaga arrangerades som en del av innovationskonferensen CurioCity MashUp med en mötesplats på tema innovationsupphandling. Tack alla ni som kom och byte idéer och frustrationer kring upphandling och innovation. Läs mer här!